תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק א

א ויפשע מואב בישראל, אחרי מות אחאב.  ב ויפל אחזיה בעד השבכה, בעליתו אשר בשמרון--ויחל; וישלח מלאכים, ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון, אם-אחיה, מחלי זה.  {ס}

ג ומלאך יהוה, דבר אל-אליה התשבי, קום עלה, לקראת מלאכי מלך-שמרון; ודבר אלהם--המבלי אין-אלהים בישראל, אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון.  ד ולכן, כה-אמר יהוה, המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה, כי מות תמות; וילך, אליה.  ה וישובו המלאכים, אליו; ויאמר אליהם, מה-זה שבתם.  ו ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם, ודברתם אליו כה אמר יהוה, המבלי אין-אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון; לכן המטה אשר-עלית שם, לא-תרד ממנה--כי-מות תמות.  ז וידבר אלהם--מה משפט האיש, אשר עלה לקראתכם; וידבר אליכם, את-הדברים האלה.  ח ויאמרו אליו, איש בעל שער, ואזור עור, אזור במתניו; ויאמר, אליה התשבי הוא.  ט וישלח אליו שר-חמשים, וחמשיו; ויעל אליו, והנה ישב על-ראש ההר, וידבר אליו, איש האלהים המלך דבר רדה.  י ויענה אליהו, וידבר אל-שר החמשים, ואם-איש אלהים אני, תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך; ותרד אש מן-השמים, ותאכל אתו ואת-חמשיו.  יא וישב וישלח אליו, שר-חמשים אחר--וחמשיו; ויען, וידבר אליו, איש האלהים, כה-אמר המלך מהרה רדה.  יב ויען אליה, וידבר אליהם, אם-איש האלהים אני, תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך; ותרד אש-אלהים מן-השמים, ותאכל אתו ואת-חמשיו.  יג וישב, וישלח שר-חמשים שלשים--וחמשיו; ויעל ויבא שר-החמשים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אליהו, ויתחנן אליו וידבר אליו, איש האלהים, תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך.  יד הנה ירדה אש, מן-השמים, ותאכל את-שני שרי החמשים הראשנים, ואת-חמשיהם; ועתה, תיקר נפשי בעיניך.  {ס}

טו וידבר מלאך יהוה, אל-אליהו, רד אותו, אל-תירא מפניו; ויקם וירד אותו, אל-המלך.  טז וידבר אליו כה-אמר יהוה, יען אשר-שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון--המבלי אין-אלהים בישראל, לדרש בדברו; לכן המטה אשר-עלית שם, לא-תרד ממנה--כי-מות תמות.  יז וימת כדבר יהוה אשר-דבר אליהו, וימלך יהורם תחתיו,  {פ}
 
בשנת שתים, ליהורם בן-יהושפט מלך יהודה:  כי לא-היה לו, בן.  {ס}

יח ויתר דברי אחזיהו, אשר עשה:  הלוא-המה כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה