תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כד

א וירא בלעם, כי טוב בעיני יהוה לברך את-ישראל, ולא-הלך כפעם-בפעם, לקראת נחשים; וישת אל-המדבר, פניו.  ב וישא בלעם את-עיניו, וירא את-ישראל, שכן, לשבטיו; ותהי עליו, רוח אלהים.  ג וישא משלו, ויאמר:  נאם בלעם בנו בער, ונאם הגבר שתם העין.  ד נאם--שמע, אמרי-אל:  אשר מחזה שדי יחזה, נפל וגלוי עינים.  ה מה-טבו אהליך, יעקב; משכנתיך, ישראל.  ו כנחלים נטיו, כגנת עלי נהר; כאהלים נטע יהוה, כארזים עלי-מים.  ז יזל-מים מדליו, וזרעו במים רבים; וירם מאגג מלכו, ותנשא מלכתו.  ח אל מוציאו ממצרים, כתועפת ראם לו; יאכל גוים צריו, ועצמתיהם יגרם--וחציו ימחץ.  ט כרע שכב כארי וכלביא, מי יקימנו; מברכיך ברוך, וארריך ארור.  י ויחר-אף בלק אל-בלעם, ויספק את-כפיו; ויאמר בלק אל-בלעם, לקב איבי קראתיך, והנה ברכת ברך, זה שלש פעמים.  יא ועתה, ברח-לך אל-מקומך; אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך יהוה מכבוד.  יב ויאמר בלעם, אל-בלק:  הלא, גם אל-מלאכיך אשר-שלחת אלי--דברתי לאמר.  יג אם-יתן-לי בלק מלא ביתו, כסף וזהב--לא אוכל לעבר את-פי יהוה, לעשות טובה או רעה מלבי:  אשר-ידבר יהוה, אתו אדבר.  יד ועתה, הנני הולך לעמי; לכה, איעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך, באחרית הימים.  טו וישא משלו, ויאמר:  נאם בלעם בנו בער, ונאם הגבר שתם העין.  טז נאם, שמע אמרי-אל, וידע, דעת עליון; מחזה שדי יחזה, נפל וגלוי עינים.  יז אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב; דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב, וקרקר כל-בני-שת.  יח והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר--איביו; וישראל, עשה חיל.  יט וירד, מיעקב; והאביד שריד, מעיר.  כ וירא, את-עמלק, וישא משלו, ויאמר:  ראשית גוים עמלק, ואחריתו עדי אבד.  כא וירא, את-הקיני, וישא משלו, ויאמר:  איתן, מושבך, ושים בסלע, קנך.  כב כי אם-יהיה, לבער קין--עד-מה, אשור תשבך.  כג וישא משלו, ויאמר:  אוי, מי יחיה משמו אל.  כד וצים מיד כתים, וענו אשור וענו-עבר; וגם-הוא, עדי אבד.  כה ויקם בלעם, וילך וישב למקמו; וגם-בלק, הלך לדרכו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו