תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק ד

א שמעו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים; האומרות לאדוניהם, הביאה ונשתה.  ב נשבע אדוניי יהוה בקודשו, כי הנה ימים באים עליכם; ונישא אתכם בצינות, ואחריתכן בסירות דוגה.  ג ופרצים תצאנה, אישה נגדה; והשלכתנה ההרמונה, נאום-יהוה.  ד בואו בית-אל ופשעו, הגלגל הרבו לפשוע; והביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם.  ה וקטר מחמץ תודה, וקראו נדבות השמיעו:  כי כן אהבתם בני ישראל, נאום אדוניי יהוה.  ו וגם-אני נתתי לכם נקיון שיניים, בכל-עריכם, וחוסר לחם, בכול מקומותיכם; ולא-שבתם עדיי, נאום-יהוה.  ז וגם אנוכי מנעתי מכם את-הגשם, בעוד שלושה חודשים לקציר, והמטרתי על-עיר אחת, ועל-עיר אחת לא אמטיר; חלקה אחת תימטר, וחלקה אשר-לא-תמטיר עליה תיבש.  ח ונעו שתיים שלוש ערים אל-עיר אחת, לשתות מים--ולא ישבעו; ולא-שבתם עדיי, נאום-יהוה.  ט הכיתי אתכם, בשידפון וביירקון--הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם, יאכל הגזם; ולא-שבתם עדיי, נאום-יהוה.  {ס}

י שילחתי בכם דבר, בדרך מצריים--הרגתי בחרב בחוריכם, עם שבי סוסיכם; ואעלה באוש מחניכם, ובאפכם, ולא-שבתם עדיי, נאום-יהוה.  יא הפכתי בכם, כמהפכת אלוהים את-סדום ואת-עמורה, ותהיו, כאוד מוצל משריפה; ולא-שבתם עדיי, נאום-יהוה.  יב לכן, כה אעשה-לך ישראל:  עקב כי-זאת אעשה-לך, היכון לקראת-אלוהיך ישראל.  יג כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה-שיחו, עושה שחר עיפה, ודורך על-במותי ארץ--יהוה אלוהי-צבאות, שמו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


יש לך שאלה או הערה?