תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק ב

א כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי מואב, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-שורפו עצמות מלך-אדום, לשיד.  ב ושילחתי-אש במואב, ואכלה ארמנות הקרייות; ומת בשאון מואב, בתרועה בקול שופר.  ג והכרתי שופט, מקרבה; וכל-שריה אהרוג עימו, אמר יהוה.  {פ}

ד כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי יהודה, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-מואסם את-תורת יהוה, וחוקיו לא שמרו, ויתעום כזביהם, אשר-הלכו אבותם אחריהם.  ה ושילחתי אש, ביהודה; ואכלה, ארמנות ירושלים.  {פ}

ו כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי ישראל, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים.  ז השואפים על-עפר-ארץ בראש דלים, ודרך ענווים יטו; ואיש ואביו, ילכו אל-הנערה, למען חלל, את-שם קודשי.  ח ועל-בגדים חבולים יטו, אצל כל-מזבח; ויין ענושים ישתו, בית אלוהיהם.  ט ואנוכי השמדתי את-האמורי, מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים; ואשמיד פרייו ממעל, ושורשיו מתחת.  י ואנוכי העליתי אתכם, מארץ מצריים; ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה, לרשת את-ארץ האמורי.  יא ואקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים; האף אין-זאת בני ישראל, נאום-יהוה.  יב ותשקו את-הנזירים, יין; ועל-הנביאים ציוויתם לאמור, לא תינבאו.  יג הנה אנוכי מעיק, תחתיכם, כאשר תעיק העגלה, המלאה לה עמיר.  יד ואבד מנוס מקל, וחזק לא-יאמץ כוחו; וגיבור, לא-ימלט נפשו.  טו ותופש הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט; ורוכב הסוס, לא ימלט נפשו.  טז ואמיץ ליבו, בגיבורים--ערום ינוס ביום-ההוא, נאום-יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


יש לך שאלה או הערה?